سیلندر

سیلندر

جوشکاری انواع ترکیدگی، ترک، شاتون زدگی و پوسیدگی انواع سیلندر خودرو های داخلی و خارجی (چدنی و آلومینیومی)

 

dav
سیلندر خودرو