بازسازی جای بوش سیلندر پژو

موضوع مقاله : سکو زدن سیلندر پژو مدت مطالعه : ۴ دقیقه علت  و روش پیشگیری مراحل بازسازی نکات کلیدی و تجربه کارگاه قائم حرف آخر  علت و روش پیشگری بازسازی جای بوش سیلندر پژو –از علل وقوع این اتفاق یعنی پوسیدن سیلندر و یا سرسیلندر میشه به عواملی چون آلیاژ های نامناسب ، نداشتن …

بازسازی جای بوش سیلندر پژو ادامه »