منتاژ و جا زدن رینگ روی پیستون ها

آموزش کامل منتاژ رینگ و پیستون s.w.ghaem رینگ و توضیحات پیستون موتورهای احتراقی امروزی از سه رینگ تشکیل شده  کمپرس اول کمپرس دوم  روغن هرکدام از موارد بالا دارای وظایف خاص و همچنین طراحی بخصوص میباشند . رینگ روغن وظیفه روغن کاری دیواره های سیلندر ، رینگ کمپرس وظیفه آبندی قضای بین پیستون و سیلندر …

منتاژ و جا زدن رینگ روی پیستون ها ادامه »