دیسک و صفحه

دیسک و صفحه و تجربیات فنی s.w.ghaem کارگاه فنی تخصصی قائم دیسک وصفحه وظیفه انتقال نیروی موتور به جعبه گیربکس را به عهده دارد . برای تعویض دنده ها و همچنین امکان حرکت موتور از حالت سکون لازمه که مسیر انتقال نیرو از موتور به صفحه کلاچ قطع و دوباره وصل بشه و این عمل …

دیسک و صفحه ادامه »