روغن ریزی ماشین

اگه هر خورویی از مدل های چینی داری این مقاله رو تا آخر بخون حتما بدردت میخوره … کارترهای ماشین های جدید همگی از آلیاژ های آلومینیوم ساخته میشه . و همینطور که همگی میدونید برای تخلیه و سرویس روغن باید پیچ تخلی کارتر باز بشه تا روغن تخلیه بشه . همین باز و بست …

روغن ریزی ماشین ادامه »