مراقب سرسیلندر های تقلبی باشید

تجربیات مفید کارگاه قائم این مقاله رو به این منظور نوشتم که بتونم تجربیات کارگاه قائم رو با شما در میان بزارم که در این وضعیت اقتصادی سخت ، حداقل از وارد شدن خسارت به شما جلوگیری کنیم . دقت داشته باشید که روی صحبت بنده در این مقاله با همه هموطنانی است که به …

مراقب سرسیلندر های تقلبی باشید ادامه »