اویل پمپ و ایرادات رایج

انواع اویل پمپ و نحوه عملکرد اویل پمپ یا پمپ روغن قلب تپنده موتور و وظیفه روغن رسانی به تمامی قطعات خودرو را برعهده دارد . روغنی که توسط پمپ روغن به قطعات میرسد هم باعث روانکاری قطعات و هم باعث خنک شدن موتور میشه.توجه داشته باشید که اگه روغن به هر دلیلی به قطعات …

اویل پمپ و ایرادات رایج ادامه »